22077721

Piegāde

 • Bezmaksas piegāde:
  Ogre, Elkšņi, Ciemupe
 • Maksas piegāde - 1,50 €:
  Ķegums, Ikšķile
 • Pasūtījumu pieņemšana no 07:00 līdz 11:00 no pirmdienas līdz piektdienai
 • Piegāde no 11:00 līdz 14:00

Cenas

 • Pasūtījuma minimāla cēna - 4,00 €
 • Pasūtot atsevišķi, zupa vai deserts maksā 1,20 €, otrais ēdiens - 3,50 €
 • Karote, dakšiņa un maize ir iekļauti pasūtījumā
lunch.lv logo

Pasūtījumu (4,00 € minimālais) pieņemšana no 07:00 līdz 11:00 no pirmdienas līdz piektdienai

22077721

Piegāde no 11:00 līdz 14:00

bezmaksas piegāde

Ogre Ciemupe Elkšņi

maksas — 1,50 €

Ķegums Ikšķile

zupa

vai

deserts

+

otrais

=

4,00 €

 • Karote, dakšiņa un maize ir iekļauti pasūtījumā
 • Pasūtot atsevišķi, zupa vai deserts maksā 1,20 €, otrais ēdiens - 3,50 €

jautājiet operatoram par citiem piedāvājumiem